Suomen Parkouryhdistyksen kannannotto terveysturvallisuuteen

Suomen Parkouryhdistyksen kannannotto terveysturvallisuuteen

Iltalehti uutisoi pääkaupunkiseudulla toimivasta liikuntakeskuksesta, joka kannustaa asiakkaitaan olemaan käyttämättä maskia tiloissaan. Kyseinen liikuntakeskus ei ole Suomen Parkouryhdistyksen jäsenjärjestö, eikä tiedossamme ole, että mikään muu parkourtoimintaa järjestävä taho Suomessa toimisi vastaavalla tavalla. Suomen Parkouryhdistys kuitenkin muistuttaa jäsenjärjestöjään noudattamaan alueellisia terveysturvallisuuteen liittyviä viranomaissuosituksia toiminnassaan. 

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos THL on antanut valtakunnallisen kasvomaskisuosituksen. THL suosittelee, että maskia käytetään kaikissa julkisissa sisätiloissa, joissa oleskelee tai liikkuu ihmisiä. Suositus on suunnattu kaikille yli 12 vuotta täyttäneille.

Alueiden koronatilanne sekä ajankohtaiset rajoitukset ja suositukset sairaanhoitopiireittäin on koottu valtioneuvoston verkkosivuille:

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/sairaanhoitopiirit

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin suositusten mukaan asiakastiloissa:

  • Asiakkailla ja osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja riittävän etäisyyden ylläpitämiseen. 
  • Lisäksi toimijoiden tulee antaa ohjeet käsien puhdistamiseen ja muihin vastaaviin toimenpiteisiin, jotka ehkäisevät tartuntojen leviämistä. Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan.
  • Yksityisten toimijoiden suositellaan edellyttävän maskin käyttöä henkilökunnalta sekä asiakkailta asiakastiloissa. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuorituksen aikana tai jos on terveydellisiä esteitä.