Hankkeet

Hankkeet edistävät parkourin harrastuneisuutta

SPY hakee jatkuvasti hankerahoituksia ja toteuttaa hankkeita edistääkseen parkourin leviämistä Suomessa. Hankkeiden tavoitteina on edistää niihin osallistuvien lasten ja nuorten terveyttä, harrastusmahdollisuuksia ja elämänlaatua. Hankkeiden ansiosta moni on päässyt kokeilemaan ja harrastamaan parkouria Suomessa tai jopa lähtenyt kouluttautumaan ohjaajaksi. Hankkeet ovat SPY:lle todella tärkeitä ja niiden kautta olemme saaneet monta huipputekijää tiimiämme vahvistamaan.

Nykyiset hankkeet

SPY:llä on käynnissä useita hankkeita! Toteutamme hankkeita niin parkourin parissa kuin yhteistyössä muiden lajien kanssa. Lue lisää hankkeista alta!

Menneet hankkeet

SPY on järjestänyt useita hankkeita, kuten Parkouria koululaisille! ja HSM-kerhojen koordintointihankkeen. Lue lisää hankkeiden saavutuksista alempaa!

Käynnissä olevat hankkeemme

Parkour Paku

Parkour Paku -hanke on suunnattu nuorille. Toimitamme parkourvälineistöä nuorisotilojen käyttöön, jotta nuoret voivat kokeilla parkouria niin ohjaajan toteuttamina lyhytkursseina kuin itsenäisesti harjoitellen. Hankkeen kesto: 1.12.2022-30.6.2023.

Hankkeemme tavoitteet

LAJI TUTUKSI NUORILLE

Nuorisotaloilla järjestettävät ohjatut lyhytkurssit tutustuttavat nuorisoa parkouriin sekä sen harrastuskulttuuriin. Lyhytkursseilla nuoret pääsevät kokeilemaan parkouria ohjaajan kanssa sekä itsenäisesti ja keskenään harjoitellen.

YHTEISTYÖ KUNTIEN NUORISOTOIMEN KANSSA

Hankkeen aikana käynnistetään ja syvennetän yhteistyötä kuntien nuorisotoimien kanssa. Tavoitteemme on aloittaa yhteistyö seitsemän kunnan kanssa eri puolilla Suomea.

KOKEILIJOISTA AKTIIVIHARRASTAJIKSI

Lajiin tutustumisen jälkeen nuoret voivat jatkaa parkourin harrastamista omalla paikkakunnallaan. Hanke rohkaisee nuoria toimimaan kauopunkivastaavana, joka esimerkiksi järjestää yhteisiä parkourjameja sekä ylläpitää yhteydenpitokanavaa yhdessä harjoittelua varten.

Parkouria ja ultimatea opiskelijoille

Toista astetta ja korkeakoulua käyvät opiskelijat pääsevät kokeilemaan kahta yhteisöllistä, rentoa ja mukaansatempaavaa lajia. Ohjatuilla kokeilupäivillä opiskelijat hyödyntävät oppilaitoksen omia tai lähialueen tiloja. Lisäksi hankkeessa tarjotaan koulutusta liikuntatutoreille ja liikunta-alan ammattilaisille, jotta parkourin ja ultimaten harjoittaminen jatkuisi myös kokeilupäivien jälkeen. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Lue lisää ultimatesta täältä.

Tilaa Ultimate- ja parkour yhteiskokeilupäivä!

Hankkeemme tavoitteet

LAJIKOKEILUILLA PARKOUR JA ULTIMATE TUTUIKSI

Hankkemme toteuttaa parkourin ja ultimaten lajikokeiluja 2. asteen oppilaitoksille ja korkeakouluille. Lajikokeiluissa opiskelijat ja liikunnanopettajat tutustuvat lajien perustaitoihin ja harjoittelukulttuuriin. Lajikokeilut kustavat oppilaitoksille 100 – 350 euroa.

Lataa parkour- ja ultimate -lajikokeilupäivän esiteTilaa lajikokeilu oppilaitokseen!

KOULUTUKSILLA OHJAAMISEN ALKEET TUTUIKSI OPETTAJILLE JA OPISKELIJOILLE

 Oppilaitoksen liikuntatutoreille suunnattu TUTOR-koulutus antaa työkaluja liikuntakipinän sytyttämiseen opiskelukavereissa parkourin tai ultimaten avulla.  Koulutuksen hinta on 250-350 euroa.

Liikunnanopettajille suunnattu PK-LAJITAITO -koulutus on tiivis kuuden tunnin koulutuspäivä parkourin lajitaitoihin, joita opettaja voi hyödyntää omassa työssään. Koulutuksen hinta on 99 euroa per osallistuja.

Lue lisää ja tilaa koulutus!Lataa Ultimate Tutor -esiteLataa Parkour Tutor -esite

LYHYTKURSSIT KORKEAKOULUILLE

Toteutamme korkeakouluille parkourin ja ultimaten lyhytkursseja, jotka toimivat joko osana yliopistoliikunnan tarjontaa tai erillisinä kokonaisuuksinaan. Tiiviskurssi on mutkaton tapa tutustua lajiin yhden lukukauden aikana. Lyhytkurssi kustantaa oppilaitokselle 100 – 350 euroa.

Lue lisää lyhytkursseista!Tilaa tiiviskurssi korkeakouluun!
Parkouria opiskelijoille

Mitä parkour tarjoaa opiskelijoille? Suorittamisesta vapaata liikuntaa ja yhteisöllisyyttä! Katso videolta, miltä parkourin lajikokeilu voisi näyttää juuri sinun lukiossasi tai korkeakoulussa. 

Parkouria ja ultimatea opiskelijoille -hanke lukuina

Hanke on liikuttanut toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijoita ympäri Suomea sekä toteuttanut tutor-koulutuksia.

LAJIESITTELYT, WEBINAARIT JA WORKSHOPIT

osallistujat

PAIKKAKunnat

KOULUTUKSET

OSALLISTUJAT

paikkakunnat

Mesenaatti-tukijamme

Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Hankkeen omavastuuosuus on kuitenkin 45 prosenttia, mikä tarkoittaa, että kulujen kattamiseksi tarvitaan hankerahoituksen lisäksi muita tuloja. Jotta oppilaitosten ja lajiliittojen omavastuuosuudet pystytään pitämään kohtuullisena, on varainhankinnan osuus merkittävä hankkeen onnistumisen kannalta.

Haluamme kiittää kaikkia lahjoittajiamme korvaamattomasta tuesta!

Lahjoittajat:
Kari Hulkko, Ulla Kiili, Tiina Rättö, Thomas Pfister, Kaisa Vihervaara, Antti Elonheimo, Erkka Niini, Laura Lammi, Karoliina Rintamäki, Janne Kuusinen, Hellen Koskinen,  Mikko Saloila, Juuso Parkkinen, Vihdin rennot heittelijät, Jari Koivikko, Markku Pajunen,  Jyri Saarinen, Jarno Sihvo, Viljam Mikkelsson, Roni Hotari, Atte Moisander, Tommi Palomäki, Panda Ilen

Liity lahjoittajaksi!

Menneet hankkeemme

Soveltavaa sirkusta ja parkouria yhä useammalle lapselle ja nuorelle

kaksiosaisessa hankkeessa edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lajien parissa sekä lisätään uudenlaisten liikuntamuotojen saavutettavuutta.

Hankkeen ensimmäisessä osassa kehitettiin ja järjestettiin soveltavan sirkuksen ja -parkourin koulutuspäivät ohjaajille. Painotus oli neuropsykiatristen haasteiden ymmärtämisessä. Toisessa osassa järjestettiin tapahtumakiertue, joka sisälsi yhteisiä parkour- ja sirkustapahtumia, Girls et co -parkour-tapahtumia ja pojille suunnattuja Vauhti ja temppu -sirkustyöpajoja.

Hanke järjestettiin yhteistyössä Suomen Nuorisosirkusliiton kanssa. 

Soveltavaa sirkusta ja parkouria yhä useammalle lapselle ja nuorelle
-hanke lukuina

Liikutimme lapsia ja nuoria hankkeen aikana ympäri Suomea.

PAIKKAKUNNAT

liikkuneet lapseT JA nuoreT

TAPAHTUMAt ja lajikokeilut

KOULUTUKSET

Parkouria koululaisille!

Peruskoulua käyvät lapset pääsivät tutustumaan koulunsa ympäristöön uusin tavoin parkourin kautta. Tavoitteemme oli tukea lasten liikunnan harrastamista koulun pihassa ja tiloissa sekä rohkaista heitä itsenäiseen harrastamiseen. Hanke toteutti valtakunnallisesti parkourin täyteisiä lajikokeilupäiviä ja iltapäiväkerhoja, joissa liikuttiin luovasti, hauskasti ja ympäristöä uusin silmin havainnoiden. Hanke oli Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Hankekokonaisuus toteuttiin vuosina 2016-2021.

Parkouria koululaisille -hanke lukuina

Liikutimme lapsia hankkeen aikana jäsenjärjestöjemme sekä freelance-ohjaajien avulla ympäri Suomea.

LIIKKUNEET LAPSET

LAJIKOKEILUPÄIVÄT

ILTAPÄIVÄKERHOT

VälKKÄri-koulutukset

PAIKKAKUNNAT

MAAKUNNAT

Lapset ja koulut hyötyivät parkourista

Kokeilun ja harrastamisen ilo

Lapset nauttivat valtavasti parkourin kokeilemisesta ja harrastamisesta. He ovat saaneet ikimuistoisia elämyksiä parkourin parissa. Parkour rakentuu ajatukselle, että liikkuminen on luovaa, hauskaa ja kannustavaa. Parkourissa ei kilpailla muita kuin itseään vastaan!

Terveyshyödyt kasvavat

Hankkeessa kertyneen kokemuksen mukaan lajikokeilut ja iltapäiväkerhot kannustavat myös omaehtoiseen liikkumiseen niin koulussa kuin sen ulkopuolella. Näin oppilaiden saamat terveyshyödyt kasvavat. Erityisesti lapset ovat innostuneet harjoittelemaan parkouria vältunneilla.

Koulun piha avautuu uusin silmin

Parkourissa pihan muurit, kaiteet, ja kivet ovat olleet ponnahduslautoja liikkumiseen. Hanke tarjosi konkreettisia esimerkkejä oppilaille ja opettajille miten koulun pihaa ja liikuntasalin välineistöä voi turvallisesti käyttää entistä monipuolisempaan liikkumiseen.

Lajikokeiluja ympäri maata

Parkour-lajikokeilupäivät ja iltapäiväkerhot oliva ainutlaatuinen mahdollisuus kokeilla parkouria ympäri Suomea, niin isoissa kuin pienissä kouluissa, kaupungeista maaseudulle. Koulutetut ohjaajamme matkustivat lähes kaikkiin maakuntiin.

Miltä parkour näytti kouluilla?

Olemme koostaneet toteuttamistamme lajikokeilupäivistä ja iltapäiväkerhoista lyhyen videon, joka esittele parkour-lajikokeilupäivä ja iltapäiväkerhoja kouluilla. Koulutetut ohjaajamme kykenivät muuttamaan monenlaisia pihoja parkouriin sopiviksi radoiksi. Ei muuta kuin kuulokkeet korville ja video käyntiin!

Suomen malli -kerhojen edistäminen

Hankkeessa toteutettiin kunnille ja parkouria järjestäville tahoille materiaalipaketteja kerhojen perustamista edistämään ja helpottamaan. Hankkeessa suunniteltiin ja pilotoitiin uusi kerho-ohjaajakoulutus yhteistyössä jäsenjärjestöjen asiantuntijoiden kanssa vastaamaan kasvavaan ohjaajatarpeeseen. Hanke toteutettiin marras-joulukuussa 2021.