Hankkeet

Hankkeet edistävät parkourin harrastuneisuutta

SPY hakee jatkuvasti hankerahoituksia ja toteuttaa hankkeita edistääkseen parkourin leviämistä Suomessa. Hankkeiden tavoitteina on edistää niihin osallistuvien lasten ja nuorten terveyttä, harrastusmahdollisuuksia ja elämänlaatua. Hankkeiden ansiosta moni on päässyt kokeilemaan ja harrastamaan parkouria Suomessa tai jopa lähtenyt kouluttautumaan ohjaajaksi. Hankkeet ovat SPY:lle todella tärkeitä ja niiden kautta olemme saaneet monta huipputekijää tiimiämme vahvistamaan.

Nykyiset hankkeet

SPY:llä on käynnissä useita hankkeita! Toteutamme hankkeita niin parkourin parissa kuin yhteistyössä muiden lajien kanssa. Lue lisää hankkeista alta!

Siirry tarkastelemaan käynnissä olevia hankkeita

Menneet hankkeet

SPY on järjestänyt useita hankkeita, kuten Parkouria koululaisille! ja HSM-kerhojen koordintointihankkeen. Lue lisää hankkeiden saavutuksista alempaa!

Siirry tarkastelemaan päättyneitä hankkeita

Käynnissä olevat hankkeemme

Harrastamisen Suomen mallin ohjaajakoulutus-hanke

Elokuussa 2023 alkanut hankkeemme pyrkii vastaamaan Harrastamisen Suomen malli-kerhojen ohjaajapulaan järjestämällä parkourohjaajakoulutuksia eri alueilla sekä kehittämään uudenlaisen Metsäparkour-koulutuksen. Metsäparkour tarjoaa kerhomahdollisuuden kouluille, joilla piha tai liikuntasali eivät sovellu parkourkerhoon.

Hankkeen keskeisin tavoite on lisätä ohjaajien määrää ja alueellista tasa-arvoa Suomessa. Hanke on osa Harrastamisen Suomen mallin kehittämishankkeita.

Hankkeemme tavoitteet

Ohjaajapulan helpottaminen

Hankkeemme kouluttaa parkourohjaajia, silmällä pitäen Harrastamisen Suomen malli-kerhoja, joihin kunnat kaipaavat kipeästi osaavia ohjaajia.

Koulutuksia eri tarpeisiin

Järjestämme useita parkourohjaajakoulutuksia, jotka palvelevat eri tarpeita. Toteutamme koulutuksia ohjaajiksi haluaville ja lisäkoulutusta ohjaajan uran aloittaneille. 

Valtakunnallisuus

 
Ohjaajakoulutuksia järjestetään valtakunnallisesti useassa maakunnassa vastaamaan alueellisia tarpeita, erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomea ajatellen.

Hankkeen ohjaajakoulutukset

Ohjaajapolulle haluaville suunnattu verkkokurssi tarjoaa yleiskatsauksen parkouriin ja liikunnan ohjaamisen alkeisiin parkourissa.

Koulutus on suunnattu 13-17-vuotiaille nuorille, jotka haluavat aloittaa parkourin ohjaamisen ja toimia apuohjaajana parkoutunneilla tai -kerhoissa.

Koulutus ohjaajille, joilla on alkeistason osaaminen ohjaus- ja lajitaidoista. Koulutuksen suorittaneet toimivat ohjaajina tunneilla tai kerhotoiminnassa.

Hankkeen ohjaajalisäkoulutukset 

Koulutus on suunnattu liikunnan alan ohjaajille tai ohjaajiksi haluaville, jotka haluavat oppia parkourin perustason lajitaitoja. 

Lue lisää!

Koulutus on suunnattu ohjaajille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan metsässä toteutattavaan parkourin ohjaamiseen.

Hankkeemme lukuina

Toteutamme hankkeessa useita ohjaajakoulutuksia ympäri Suomea. Tähän mennessä olemme järjestäneet koulutuksia seuraavasti:

PK1-koulutukset

Koulutetut pk1-ohjaajat

PK Lajitaito-koulutukset

Koulutetut Lajitaito-ohjaajat

Meidän sirkus, meidän parkour

Meidän sirkus, meidän parkour on SPY:n ja Suomen Nuorisosirkusliiton yhteishanke, jossa järjestetään sirkuksen ja parkourin lyhytkursseja ja kokeilutyöpajoja kehitysvammaisille sekä muuta laaja-alaista tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.

Hanke vastaa alati kasvavaan kysyntään järjestää tutustumismahdollisuuksia lajeihimme. Koska erityisryhmille suunnattu toiminta on usein pelkkää kuntoutusta, on Meidän sirkus, meidän parkour tervetullut hanke tuomaan erilaisia, kiinnostavia harrastusmahdollisuuksia näille kohderyhmille.

Hankkeen puitteessa järjestettiin 6.4.2024 SPY:n ja SNSL:n jäsenjärjestöjen ohjaajille koulutus. Koulutuksessa keskityttiin kehitysvammaisten lasten ja nuorten kanssa toimintaan sekä sirkuksen ja parkourin käyttöön toimintamenetelminä.

Menneet hankkeemme

Parkour ja ultimatea opiskelijoille

Toista astetta ja korkeakoulua käyvät opiskelijat pääsivät kokeilemaan kahta yhteisöllistä, rentoa ja mukaansatempaavaa lajia. Ohjatuilla kokeilupäivillä opiskelijat hyödynsivät oppilaitoksen omia tai lähialueen tiloja. Lisäksi hankkeessa tarjottiin koulutusta liikuntatutoreille ja liikunta-alan ammattilaisille, jotta parkourin ja ultimaten harjoittaminen jatkuisi myös kokeilupäivien jälkeen. Hanke oli Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. 

Hankkeemme lukuina

Hanke on liikuttanut toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijoita ympäri Suomea sekä toteuttanut tutor-koulutuksia.

LAJIESITTELYT, WEBINAARIT JA WORKSHOPIT

osallistujat

PAIKKAKunnat

KOULUTUKSET

OSALLISTUJAT

paikkakunnat

Hankkeemme tavoitteet

LAJIKOKEILUILLA LAJIT TUTUIKSI

Hankkemme toteutti parkourin ja ultimaten lajikokeiluja 2. asteen oppilaitoksille ja korkeakouluille. Lajikokeiluissa opiskelijat ja liikunnanopettajat tutustuivat lajien perustaitoihin ja harjoittelukulttuuriin. 

KOULUTUKSISTA LISÄOSAAMISTA

 TUTOR-koulutukset  anntoivat työkaluja liikuntakipinän sytyttämiseen opiskelukavereissa parkourin tai ultimaten avulla.  Liikunnanopettajille suunnattu PK-LAJITAITO -koulutus tutustutti parkourin lajitaitoihin,  

LYHYTKURSSIT KORKEAKOULUILLE

Toteutimme korkeakouluille parkourin ja ultimaten lyhytkursseja, jotka toimivat joko osana yliopistoliikunnan tarjontaa tai erillisinä kokonaisuuksinaan. Tiiviskurssi oli mutkaton tapa tutustua lajeihin.

Parkouria opiskelijoille

Mitä parkour tarjosi opiskelijoille? Suorittamisesta vapaata liikuntaa ja yhteisöllisyyttä! Katso videolta, miltä parkourin lajikokeilu saattoi näyttää kouluilla!

Mesenaatti-tukijamme

Mesenaattilahjoittajat olivat elintärkeä osa hankkeemme rahoitusta, jolla saatoimme pitää oppilaitosten ja lajiliittojen omavastuuosuudet  kohtuullisina. Haluamme kiittää kaikkia lahjoittajiamme korvaamattomasta tuesta!

Lahjoittajat:
Kari Hulkko, Ulla Kiili, Tiina Rättö, Thomas Pfister, Kaisa Vihervaara, Antti Elonheimo, Erkka Niini, Laura Lammi, Karoliina Rintamäki, Janne Kuusinen, Hellen Koskinen,  Mikko Saloila, Juuso Parkkinen, Vihdin rennot heittelijät, Jari Koivikko, Markku Pajunen,  Jyri Saarinen, Jarno Sihvo, Viljam Mikkelsson, Roni Hotari, Atte Moisander, Tommi Palomäki, Panda Ilen

ParkourPaku-hanke

Parkour Paku -hanke oli suunnattu nuorille. Toimitimme parkourvälineistöä nuorisotilojen käyttöön, jotta nuoret saivat kokeilla parkouria niin ohjaajan toteuttamina lyhytkursseina, lajikokeiluina kuin itsenäisesti harjoitellen. Hanke toimi pilottina nuorisotoimille suunnatun parkourtarjonnan toteuttamisessa. Hanke toteutettiin 1.12.2022-30.9.2023.

Hankkeemme tavoitteet

LAJI TUTUKSI NUORILLE

Nuorisotaloilla järjestettävät ohjatut lyhytkurssit tutustuttavat nuorisoa parkouriin sekä sen harrastuskulttuuriin. Lyhytkursseilla nuoret pääsevät kokeilemaan parkouria ohjaajan kanssa sekä itsenäisesti ja keskenään harjoitellen.

YHTEISTYÖ KUNTIEN NUORISOTOIMEN KANSSA

Hankkeen aikana käynnistetään ja syvennetän yhteistyötä kuntien nuorisotoimien kanssa. Tavoitteemme on aloittaa yhteistyö seitsemän kunnan kanssa eri puolilla Suomea Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa.

KOKEILIJOISTA AKTIIVIHARRASTAJIKSI

Lajiin tutustumisen jälkeen nuoret voivat jatkaa parkourin harrastamista omalla paikkakunnallaan. Hanke rohkaisee nuoria esittelemään parkouria muille nuorille ja siten luomaan paikallista harrastuskulttuuria.

ParkourPaku-hanke lukuina

Toteutimme hankkeessa kuukauden pituisia lyhytkursseja sekä kolmetuntisia lajikokeiluja nuorisotoimille Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Satakunnan alueilla useissa kunnissa.

Lyhytkurssit

Osallistujat

lajikokeilut

Osallistujat

Miltä ParkourPakun toiminta näytti?

Olemme koostaneet lyhyelle videolle hankkeemme keskeiset tulokset. Video tarjoaa myös pilkahduksen lyhytkursseille ja lajikokeiluihin, joita toteutuimme hankkeemme aikana.

Soveltavaa sirkusta ja parkouria yhä useammalle lapselle ja nuorelle

kaksiosaisessa hankkeessa edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lajien parissa sekä lisätään uudenlaisten liikuntamuotojen saavutettavuutta.

Hankkeen ensimmäisessä osassa kehitettiin ja järjestettiin soveltavan sirkuksen ja -parkourin koulutuspäivät ohjaajille. Painotus oli neuropsykiatristen haasteiden ymmärtämisessä. Toisessa osassa järjestettiin tapahtumakiertue, joka sisälsi yhteisiä parkour- ja sirkustapahtumia, Girls et co -parkour-tapahtumia ja pojille suunnattuja Vauhti ja temppu -sirkustyöpajoja.

Hanke järjestettiin yhteistyössä Suomen Nuorisosirkusliiton kanssa. 

Soveltavaa sirkusta ja parkouria yhä useammalle lapselle ja nuorelle
-hanke lukuina

Liikutimme lapsia ja nuoria hankkeen aikana ympäri Suomea.

PAIKKAKUNNAT

liikkuneet lapseT JA nuoreT

TAPAHTUMAt ja lajikokeilut

KOULUTUKSET

Parkouria koululaisille!

Peruskoulua käyvät lapset pääsivät tutustumaan koulunsa ympäristöön uusin tavoin parkourin kautta. Tavoitteemme oli tukea lasten liikunnan harrastamista koulun pihassa ja tiloissa sekä rohkaista heitä itsenäiseen harrastamiseen. Hanke toteutti valtakunnallisesti parkourin täyteisiä lajikokeilupäiviä ja iltapäiväkerhoja, joissa liikuttiin luovasti, hauskasti ja ympäristöä uusin silmin havainnoiden. Hanke oli Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Hankekokonaisuus toteuttiin vuosina 2016-2021.

Parkouria koululaisille -hanke lukuina

Liikutimme lapsia hankkeen aikana jäsenjärjestöjemme sekä freelance-ohjaajien avulla ympäri Suomea.

LIIKKUNEET LAPSET

LAJIKOKEILUPÄIVÄT

ILTAPÄIVÄKERHOT

VälKKÄri-koulutukset

PAIKKAKUNNAT

MAAKUNNAT

Hankkeen tavoitteet

Kokeilun ja harrastamisen ilo

Lapset nauttivat valtavasti parkourin kokeilemisesta ja harrastamisesta. He ovat saaneet ikimuistoisia elämyksiä parkourin parissa. Parkour rakentuu ajatukselle, että liikkuminen on luovaa, hauskaa ja kannustavaa. Parkourissa ei kilpailla muita kuin itseään vastaan!

Terveyshyödyt kasvoivat

Hankkeessa kertyneen kokemuksen mukaan lajikokeilut ja iltapäiväkerhot kannustavat myös omaehtoiseen liikkumiseen niin koulussa kuin sen ulkopuolella. Näin oppilaiden saamat terveyshyödyt kasvavat. Erityisesti lapset ovat innostuneet harjoittelemaan parkouria vältunneilla.

Koulun piha avautui uusin silmin

Parkourissa pihan muurit, kaiteet, ja kivet ovat olleet ponnahduslautoja liikkumiseen. Hanke tarjosi konkreettisia esimerkkejä oppilaille ja opettajille miten koulun pihaa ja liikuntasalin välineistöä voi turvallisesti käyttää entistä monipuolisempaan liikkumiseen.

Lajikokeiluja ympäri maata

Parkour-lajikokeilupäivät ja iltapäiväkerhot olivat ainutlaatuinen mahdollisuus kokeilla parkouria ympäri Suomea, niin isoissa kuin pienissä kouluissa, kaupungeista maaseudulle. Koulutetut ohjaajamme matkustivat lähes kaikkiin maakuntiin.

Miltä parkour näytti kouluilla?

Olemme koostaneet toteuttamistamme lajikokeilupäivistä ja iltapäiväkerhoista lyhyen videon, joka esittele parkour-lajikokeilupäivä ja iltapäiväkerhoja kouluilla. Koulutetut ohjaajamme kykenivät muuttamaan monenlaisia pihoja parkouriin sopiviksi radoiksi. Ei muuta kuin kuulokkeet korville ja video käyntiin!

Suomen malli -kerhojen edistäminen

Hankkeessa toteutettiin kunnille ja parkouria järjestäville tahoille materiaalipaketteja kerhojen perustamista edistämään ja helpottamaan. Hankkeessa suunniteltiin ja pilotoitiin uusi kerho-ohjaajakoulutus yhteistyössä jäsenjärjestöjen asiantuntijoiden kanssa vastaamaan kasvavaan ohjaajatarpeeseen. Hanke toteutettiin marras-joulukuussa 2021.