Hankkeet

TAVOITE

Tavoitteena on, että lapset ja nuoret tutustuvat hankkeessa taiteeseen, kulttuuriperintöön sekä liikuntaan parkourin avulla. Esittelemme koulun toimintakulttuuriin uuden lajin, joka tukee koululaisten harrastamista koulun pihaa ja tiloja monipuolisesti hyödyntäen myös itsenäisessä harrastuskäytössä. Tavoitteena on levittää matalan kynnyksen liikuntakulttuuria ja tavoittaa mahdollisimman paljon lapsia ja nuoria.

TARKOITUS

Hankkeen tarkoituksena on käynnistää parkour-iltapäiväkerhotoimintaa yhteistyössä jäsenjärjestöjen sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa sekä tarjota parkourin lajikokeilumahdollisuuksia ympäri Suomen. Tarkoituksena on ollut suunnata lajikokeiluja etenkin syrjäseuduille, joissa mahdollisuudet parkour-harrastukselle ovat vähäisemmät kuin niillä paikkakunnilla, joissa tai joiden läheisyydessä toimii parkour-toimija tai parkouria osana toimintaansa tarjoavia tahoja. Teemme myös arkkitehtuuriyhteistyötä arkkitehtivierailujen muodossa ip-kerhoissa. Kuntien parkourohjaaja-koulutusta kokeiltiin myös osana hankkeen toista lukuvuotta. Sen tavoitteena oli taata, että osaamista jää paikkakunnalle järjestämällä parkour-koulutusta liikunnan alan ammattilaisille.

Parkouria koululaisille -hanke lukuina

Olemme liikuttaneet lapsia hankkeen aikana jäsenjärjestöjemme sekä freelance-ohjaajien avulla ympäri Suomen NN paikkakunnalla.

JÄRJESTETYT KERHOT

LIIKKUNEET LAPSET

LAJIKOKEILUPÄIVÄT

Päivän merkitys lapsille

Tärkein laadullinen tulos on ollut, että lapset nauttivat valtavasti parkourin kokeilemisesta ja harrastamisesta. He ovat saaneet ikimuistoisia elämyksiä parkourin parissa, mikä toivottavasti kantaa eteenpäin, kohti harrastuksen jatkumista. Lapset ovat saaneet luonnollisesti myös liikunnan tuomia terveyshyötyjä. Melkein 11 000 lasta on päässyt kokeilemaan hankkeessa lajia ja ilman hanketta heistä valtaosa ei olisi päässyt sitä kokeilemaan, koska alueella ei välttämättä sitä vielä ole. Suomen Parkour ry on järjestänyt hankkeen aikana 39 lajikokeilupäivää, joihin on jokaiseen osallistunut koulusta riippuen n. 140-500 oppilasta koulupäivän aikana. Lajikokeilupäivien tuloksena lapset näkevät koulun pihan ”uusin silmin”, mikä kannustaa myös omaehtoiseen liikkumiseen ja parkourin harrastamiseen.

Hyödyt koululle 

Parkour-lajikokeilupäivät ovat olleet ainutlaatuinen mahdollisuus kokeilla parkouria syrjäisemmilläkin seuduilla. Niitä järjestettiin kiertueina myös paikkakunnilla, joilla ei ole parkourtoimintaa eikä ohjaajia. Lajikokeilupäivät toteutettiin yhteistyössä koulun ja joissain tapauksissa myös vanhempainyhdistyksen kanssa. Ohjaajat tulivat suoraan SPY:ltä tai sen jäsenjärjestöiltä. Ulkona järjestetyissä lajikokeiluissa pyrittiin käyttämään koulun pihasta löytyviä rakenteita, jotta koulun oppilaille jää konkreettisia esimerkkejä miten ja missä parkouria voi harjoitella ja miten koulun pihaa voi käyttää liikkumiseen. Myös sisällä toteutettavissa päivissä opettajat olivat mukana seuraamassa ja saivat varmasti uusia vinkkejä, miten hyödyntää liikuntasalien välineistöä ja puitteita. Toisissa kouluissa päivä oli etukäteen sovittu liikuntapäiväksi, mutta monissa kouluissa päivälle tehtiin tilaa koulun normaaliin viikko-ohjelmaan. Koulut olivat siis valmiita panostamaan liikunnallisen ohjelman saamiseksi koulupäivään. Kokeilupäivistä viestittiin myös vanhemmille, joten tietoisuus lajista kasvoi myös tätä kautta. Uskomme, että myös koulujen henkilökunta on hankkeemme myötä nähnyt koulun välineistön ja pihan uusin silmin, mikä on luonut ”sallivampaa” ilmapiiriä käyttää pihan rakenteita luovaan liikkumiseen.

Heräsikö kiinnostus? Koulut voivat ilmoittaa kiinnostuksensa lajikokeilupäivää kohtaan täyttämällä tämän lomakkeen. Tästä saa napattua myös valmiin esitteen toiminnoista jaettavaksi kouluille.