Koulutus

Tulevat koulutukset

Lisätietoa koulutuksista löydät alempaa.

PK NUORET

Parkourohjaajakoulutus
13-18-vuotiaille nuorille!

13.1.2024 klo 10-16

Helsingissä

LUE LISÄÄ ilmoittaudu

PK1

Parkourohjaajakoulutus taso 1

Koulutukseen osallistuvat voivat toimia esimerkiksi ohjaajina kerhotoiminnassa tai seurojen harrastetoiminnassa.

LUE LISÄÄ

Tulossa keväällä 2024!

Päivämäärät ilmoitetaan pian!

Koulutuspolku

Starttikurssit

PK VÄLKKÄRI
90 minuutin työpaja alakoulun oppilaille

Toiminnallinen työpaja, jonka jälkeen koulun pihan näkee parkouraajn silmin. Vastuullinen toiminta on koulutuksen keskiössä.

LUE LISÄÄ
PK TUTOR
3 tunnin työpaja
nuorille

Työpaja antaa esimerkiksi liikuntatutoreille työkaluja liikuntakipinän sytyttämiseen opiskelukavereihin parkourin avulla.

LUE LISÄÄ
PK LAJITAITO
6 tunnin koulutus
lajitaitojen opetteluun

Opettajille ja aloitteleville ohjaajille suunnattu tiivis kuuden tunnin kurssipäivä parkourin lajitaidoista.

LUE LISÄÄ
PK NUORET
6 tunnin koulutus

on nuorille, 13-19-vuotiaille suunnattu apuohjaajakoulutus, joka perehdyttää ohjaamisen ja lajitaitojen alkeisiin.

LUE LISÄÄ

Parkourohjaajakoulutukset

A

PK OHJAAMISEN ALKEET
14 tunnin etäkoulutus
aloitteleville ohjaajille

Koulutuksessa syvennytään monipuolisesti parkourin ohjaamiseen, harjoitteluun, kulttuuriin ja filosofiaan. PK Lajitaito -koulutuksen kanssa pääset alkuun parkourin ohjaamisessa, vaikka laji ei olisi ennestään tuttu.

LUE LISÄÄ

1

PK1
50 tunnin koulutus
seuraohjaajille

Kahden viikonlopun koulutus, joka on suunnattu ohjaajille, joilla on alkeistason osaaminen parkourin ohjaus- ja lajitaidoista. Koulutukseen osallistuvat toimivat ohjaajina kerhotoiminnassa tai seurojen harrastetoiminnassa.

LUE LISÄÄ

2

PK2
100 tunnin koulutus
seuran pää- ja vastuuohjaajille

Kolmen viikonlopun koulutus, joka on suunnattu ohjaajille, joilla on mittava laji- ja ohjauskokemus. Koulutukseen osallistuvat ovat oman seuran pää- tai vastuuohjaajia, jotka vastaavat kausisuunnittelusta ja apuohjaajien mentoroinnista.

LUE LISÄÄ

Lisäkoulutukset

METSÄPARKOUR

3 tunnin lisäkoulutus

Koulutus antaa valmiuksia toteuttaa muutamia parkourtunteja koulujen lähimetsissä, turvallisesti ja monipuolisesti.

Lue lisää

Starttikurssit

Starttikursseilla keskitytään parkourin lajitaitoihin ja niiden soveltamiseen erilaisissa ympäristöissä. Starttikurssit ovat kukin yksittäisiä kurssikokonaisuuksia. Kysy lisätietoa koulutuksista osoitteesta toimisto@parkour.fi.

PK Välkkäri

Koulutuksessa tutkitaan, minkälaisia parkourmahdollisuuksia koulun pihasta löytyy, harjoitellaan parkourin perustekniikoita ja kokeillaan parkourinomaisia leikkejä ja pelejä.

ALAKOULUN VÄLKKÄRIOPPILAILLE

Työpajan jälkeen koulun piha avautuu aivan uudella tavalla parkouraajan silmin. Turvallinen ja vastuullinen toiminta ovat koulutuksen keskiössä.

SISÄLTÄÄ OPPIMATERIAALIN

Koulutuspäivän jälkeen koululle lähetetään Parkourpolku-vihko.

TILAA KOULUTUS KOULUTUKSEN ESITE

PK Tutor

Parkour-liikuntatuutorit osaavat koulutuksen jälkeen kertoa opiskelijakavereilleen mitä on parkour, opastaa parkourin perusliikkeitä, sekä parkourpelejä ja klassikoharjoituksia.

OPISKELIJOILLE JA NUORILLE

Koulutus antaa esimerkiksi liikuntatutoreille työkaluja liikuntakipinän sytyttämiseen opiskelukavereissa parkourin avulla.

SISÄLTÄÄ OPPIMATERIAALIN

Koulutukseen osallistuvat saavat Parkourpolku-vihkon.

TILAA KOULUTUS KOULUTUSESITE

PK Lajitaito

Kuuden tunnin kurssipäivän aikana harjoitellaan keskeisimpiä parkourtekniikoita, liikkeiden yhdistelyä eli flowta, parkourmahdollisuuksien löytämistä lähiympäristöstä eli parkourkatsetta, sekä harjoitellaan hieman myös parkourin ohjaamista harjoitusten, ratojen, pelien ja leikkien kautta.

LAJITAIDOT TUTUKSI

PK Lajitaito on hyvä startti kenelle tahansa parkourin lajitaitojen opetteluun. Opit parkourin keskeisimmät liikkeet ja käsitteet, sekä hieman parkourkulttuurista ja -filosofiasta.

KOULUTUKSEN ESITE
SOPII KOULUMAAILMAAN

PK Lajitaito soveltuu hyvin myös liikunnanopettajille, liikuntaa opettaville luokanopettajille ja muille liikunta-alan ammattilaisille, jotka haluavat tutustua parkouriin ja kaipaavat ideoita muutaman parkourin lajitaitotunnin opettamiseen liikuntasalissa ja koulun lähiympäristössä.

SISÄLTÄÄ KURSSIMUISTIINPANOT

Osallistujat saavat kurssipäivän sisällöt pdf-muodossa, joten päivän aikana voi keskittyä parkourin harjoitteluun.

TILAA KOULUTUS ILMOITTAUDU
INTRO PARKOURIIN

Pelkkä PK Lajitaito ei anna riittäviä valmiuksia parkourkerhojen ohjaamiseen. Kerhojen ohjaajille suosittelemme lisäkouluttautumista PK Alkeet ja PK1-koulutuksissa tai parkourkerhojen ohjaamiseen kehitettyä Loikkakopla-oppimateriaalia.

LUE LOIKKAKOPLASTA

PK Nuoret

Kuuden tunnin kurssipäivän aikana opit parkourin ohjaamisen alkeita, joita tarvitsee apuohjaajana toimimiseen parkourtunneilla. Osallistuja tutustuu turvallinen harjoitetteluympäristön rakentamiseen, hyvään ohjaajuuteen ja parkourtunnin rakenteeseen. Koulutuksessa perehdytään mm. lämmittelyn, tekniikoiden ja ominaisuusharjoittelun ohjaamiseen.

13—17-VUOTIAILLE NUORILLE

Koulutus on suunnattu nuorille, jotka haluavat aloittaa parkourin ohjaamisen ja toimia apuohjaajana parkoutunneilla.

Parkourohjaajakoulutukset

Parkourohjaajakoulutukset muodostavat laajan, itsenäisestä opiskelusta ja viidestä lähijaksosta koostuvan jatkumon, jonka aikana on tilaa syventyä lajiin ja kasvaa kokonaisvaltaisesti parkourohjaajana.

PK Ohjaamisen alkeet 

PK Ohjaamisen alkeet on itseopiskelukurssi, joka tarjoaa yleiskatsauksen parkouriin ja liikunnan ohjaamisen alkeisiin parkourissa. Koulutuksessa syvennytään monipuolisesti parkourin ohjaamiseen, harjoitteluun, kulttuuriin ja filosofiaan. Koulutus perustuu nykyaikaiseen oppimiskäsitykseen ja vankkaan liikuntatieteelliseen teoriapohjaan.

SOPII ALOITTELEVILLE PARKOUROHJAAJILLE

Ilman parkourin harjoitustaustaa kannattaa osallistua myös PK Lajitaito-koulutukseen.

Liikunta-alan ammattilaisille osa kurssin sisällöistä voi olla aiemmista opinnoista tuttuja, ja he voivat harkita osallistumista suoraan PK1-koulutukseen. Ota yhteyttä, jos asia mietityttää!
SUORITA OMAAN TAHTIIN

Koulutus koostuu 1 etätapaamisesta, sekä opetusvideoista, käytännön harjoituksista ja tehtävistä, joissa voi edetä omaan tahtiin. Kurssin käymiseen on hyvä varata aikaa 2-3kk. Kouluttaja ilmoittaa kurssilaisille, koska on seuraava mahdollinen etätapaaminen.

LAAJA MATERIAALIPAKETTI

Koulutuksen hintaan sisältyy laaja fyysinen ja sähköinen materiaalipaketti, josta saa ideoita parkourtunneille pitkäksi aikaa!

ENSIMMÄINEN ASKEL OHJAAJAN POLULLASI

Yhdessä PK Lajitaito -koulutuksen kanssa pääset hyvin alkuun parkourohjaajan polullasi, vaikka laji olisi sinulle ennestään vieras. Kerhojen ohjaajille suosittelemme lisäkouluttautumista PK1-koulutuksessa tai erikseen hankittavaa Loikkakopla-oppimateriaalia.

ILMOITTAUDULUE LOIKKAKOPLASTA

PK1 –  Parkourohjaajakoulutus taso 1

Koulutuksessa käsitellään laadukkaan ohjauskerran suunnittelun ja toteuttamisen kannalta keskeisiä teemoja kuten ohjaustaitoja, taitoharjoittelun perusteita, lajinomaisia opetusmenetelmiä, turvallista harjoittelua, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä fyysisen harjoittelun perusteita. Koulutus noudattaa Olympiakomitean valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteita taso 1 (VOK1).

SEURA- JA KERHOTOIMINNAN OHJAAJILLE

PK1 on suunnattu ohjaajille, joilla on joko omakohtaisen kokemuksen tai PK Lajitaito ja PK Alkeet -koulutusten kautta alkeistason osaaminen ohjaus- ja lajitaidoista. PK1-koulutukseen osallistuvat toimivat ohjaajina esimerkiksi viikkotunneilla seurojen harrastetoiminnassa tai koulujen kerhotoiminnassa.

2 VIIKONLOPPUA JA YHTEISTÄ POHDINTAA

Koulutus koostuu kahdesta lähijaksosta, ennakko- ja välitehtävistä ja itsenäisestä opiskelusta sähköisen materiaalin avulla. Lähijaksoilla työskentelyssä osallistuja on keskiössä: ohjaustaitoja harjoitellaan ja puretaan opetusharjoittelujen kautta ja koulutuksen teemoja työstetään yhteisen pohdinnan ja keskustelun kautta hyödyntäen osallistujien aiempaa ohjauskokemusta. Koulutuksen laajuus on 50h.

SISÄLTÄÄ OPPIMATERIAALIN

Koulutuksen opetusvideot jäävät kurssilaisten käyttöön. Osallistujat saavat lisäksi Parkourpolkuvihkot, sekä 6kk käyttöoikeuden Parkourpolun verkkoalustalle.

ILMOITTAUDU

PK2 – Parkourohjaajakoulutus taso 2

Koulutus tähtää antamaan valmiuksia toteuttaa laadukasta ohjausta/opetusta pitkällä aikajänteellä (esim. kausi/vuosi), loistamaan erilaisissa ohjaustilanteissa eri ryhmillä ja syventämään ohjaajaan osaamista, tietoa ja ymmärrystä laadukkaasta harjoittelusta, opettamisesta, oppimisesta, vuorovaikutuksesta ja liikuntapsykologiasta. Koulutus noudattaa Olympiakomitean valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tason 2 perusteita (VOK2).

KOKENEILLE OHJAAJILLE

PK2 on suunnattu ohjaajille, joilla on mittava laji- ja ohjauskokemus, ja jotka ovat suorittaneet PK1 -koulutuksen. PK2 -koulutukseen osallistuvat ohjaajat ovat esimerkiksi oman seuran pää- tai vastuuohjaajia, jotka vastaavat kausisuunnittelusta ja apuohjaajien mentoroinnista.

3 LÄHIJAKSOA JA TILAA KASVAA OHJAAJANA

Koulutus muodostuu lähijaksoista, ennakko- ja välitehtävistä sekä koko koulutuksen keston aikana tehtävästä oppimistyöstä. Oppimistehtävät ovat suorassa yhteydessä käytännön ohjaustyöhön ja osallistumiselle on edellytyksenä, että koulutettava ohjaa säännöllisesti koulutuksen aikana. Koulutuksen laajuus on 100h.

OSALLISTAVAA DIALOGIA

Lähijaksoilla työskentelyssä on keskiössä osallistujien aktiivinen osallistuminen, keskinäinen vuorovaikutus ja keskustelu, ryhmän ohjauskokemuksen hyödyntäminen ja (erityis)osaamisen jakaminen. Teoria ja käytäntö ovat jatkuvassa dialogissa keskenään.

ILMOITTAUDU

Kouluttajat

Ville Leppänen

Pääkouluttaja

Janne Eskelinen

Pääkouluttaja

Panda Ilén

Kouluttaja

Viljam Mikkelsson

Kouluttaja

Mikko Kervinen

Kouluttaja

Kaisla Nurmi

Kouluttaja

Ville Laine

Kouluttaja

Sanni Vesterinen

Kouluttaja

Iida Laiho

Kouluttaja

Severi Kalaja

Välkkärikouluttaja, Jyväskylä

Roope Sinkkonen

Välkkärikouluttaja, Kajaani

Jouni Kiviaho

Välkkärikouluttaja, Turku

Piitu Viittanen

Välkkärikouluttaja, Helsinki

Hinnasto

PK VÄLKKÄRI

140 €

Per koulutus

 • 90 minuutin työpaja
 • Koululle lähetettävä Parkourpolku-vihko
TILAA KOULUTUS

PK TUTOR

250 €

Per koulutus

 • 3 tunnin työpaja
 • Parkourpolku-vihko
TILAA KOULUTUS

PK LAJITAITO

99 €

Per osallistuja

 • 6 tunnin kurssipäivä
 • Kurssimuistiinpanot
Tilauskoulutus alk 459€/koulutus
TILAA KOULUTUSILMOITTAUDU

PK ALKEET

89 €

Per osallistuja

 • 90 min etätapaaminen
 • 14h opiskeltavaa
 • Loikkakopla starttijakso
 • Parkourpolku-vihko
 • 6kk käyttöoikeus Parkourpolku verkkopalveluun
 • Kurssimateriaalit ja opetusvideot
Muille kuin jäsenjärjestöjen ohjaajille 99€
ILMOITTAUDU

PK1 (ent.VOK1)

265 €

Per henkilö jäsenjärjestöjen ohjaajille

 • 2 lähijaksoa
 • Laajuus 50h
 • Parkourpolku-vihko ja 6kk käyttöoikeus verkkoalustalle
 • Kurssimateriaalit ja opetusvideot
Muille kuin jäsenjärjestöjen ohjaajille 315€
ADAPT-täydentäjille 215€
ILMOITTAUDU

PK2 (ent.VOK2)

395 €

Per henkilö jäsenjärjestöjen ohjaajille

 • 3 lähijaksoa
 • Laajuus 100h
 • Kurssimateriaalit ja opetusvideot
Muille kuin jäsenjärjestöjen ohjaajille 555€
ILMOITTAUDU
KYSY LISÄÄ TAI

Tilaa koulutus

Sivulla esiteltyjen koulutusten lisäksi teemme kohderyhmälle ja tilanteeseen räätälöityjä koulutuksia.

Ota yhteyttä lomakkeella tai puhelimitse.