Vuosikokous verkossa 25.4.2020

Vuosikokous verkossa 25.4.2020

Tervetuloa mukaan SPY:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka järjestetään koronatilanteesta johtuen verkossa, Zoom-palvelulla.

Aikataulu:
12 linjoille liittyminen (jäsenet saavat linkin sähköpostiinsa ilmoittauduttuaan kokoukseen)
12.10-14 sääntömääräinen vuosikokous
14 taukoparkour kotona (tilaa tarvitset 1-2m2)
15.15 kokous päättyy

Vuosikokouksessa pääset SPYn jäsenenä valitsemaan uutta hallitusta. Voit myös itse asettua ehdolle SPY:n hallitukseen 2020-2021. Ehdolle asettuminen ja kokoukseen ilmoittautuminen tapahtuvat kutsussa olevasta ilmoittautumislinkistä. SPY:n jäsenjärjestöjen jäsenet ovat myös SPY:n jäseniä. Voit myös ilmoittautua henkilöjäseneksi täältä jos et ole vielä jäsen. Henkilöjäsenyys on maksuton ja sitten saat suoraan SPY:n infoviestit toiminnasta sähköpostitse. Kokouksessa pääset hyväksymään SPY:n uutta strategiaa 2020-2024.

The members will choose the new board at the annual meeting where everyone is warmly welcome! If you want to be an applicant of the new board 2020-2021 for SPY, please send your entry through the entry form that is in the invitation. Please notice that the language at the boardmeetings and the annual meeting is Finnish. The meeting is for SPY’s members. You are a member if your parkour club is SPY’s member organization. You can also become an individual member by filling this form. It is free of charge and then you get our info-emails.

Lisätietoja hallitustyöstä ja kokouksesta / more information about the boardwork and the meeting: Laura Lammi 045-2118141, laura.lammi(a)parkour.fi.

Suomen Parkour ry:n vuosikokous lauantaina 25.4.2020 klo 12
Paikka: Zoom-etäkokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallitukseen 2 jäsentä ja 2 varajäsentä niiden tilalle, jotka ovat erovuorossa
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. Suomen Parkour ry:n strategian hyväksyminen
11. jäsenien toivomuksia tulevan vuoden toiminnalle, vapaata keskustelua