Flow Finlan Lahti + Juoksentelevat reitit-työpaja (Aloittelijaystävällinen)

Flow Finlan Lahti + Juoksentelevat reitit-työpaja (Aloittelijaystävällinen)

KESÄN 2020 FLOW FINLAND-KIERTUEEN PÄÄTÖSTAPAHTUMA!

Kesän 2020 päätöstapahtuma Flow Finland-kiertueelle pidetään Lahdessa!

Lahti tunnetaan hyppytorneistaan ja hyvistä parkourspoteistaan. Kaupunkivastaavamme Riku johdattelee osallistujat tutustumaan tarkemmin Lahden legendaarisimpiin spotteihin ja sen lisäksi hän pitää ennen jameja ALOITTELIJOILLE SUUNNATUN TYÖPAJAN.

Työpajan teemana on runit / runien* muodostaminen, eli miten yksittäisistä liikkeistä/haasteista lähdetään kasaamaan runia.

(*Runi on parkour-juoksu eli reitti, johon sisältyy useita liikkeitä.)

Tule näkemään ja ennen kaikkea kokemaan Lahti ja kiertueen huipennus kanssamme!

AIKATAULU:

KLO 12 TYÖPAJA Sibeliustalolla, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

KLO 13 JAMIT ALKAA Sibeliustalolla

Reitti jatkuu tilanteen mukaan -> Lyseo -> Yhteiskoulu -> Kela/Anttila.

KLO 20-23 SAUNA JA KIERTUEEN PÄÄTÖS Sauna vuoro alkaa klo 20 osoitteessa Vuorikatu 35c, 15100 Lahti (saunanvuokraus.fi-Vuorikadun saunatilat- )                                             

SPY tarjoaa pientä purtavaa ja juotavaa, mutta kovempaan nälkään ja janoon suosittelemme varustautumaan omilla eväillä/juomilla 🙂 Tiloista tulee olla poistunut klo 23 mennessä!

Jos tulet myöhässä tai et löydä porukkaa, soita kaupunkivastaavana toimivalle Rikulle

Flow Finland on parkour-kiertue, jonka jokaisessa kohdekaupungissa järjestetään kaikille vapaat parkour-jamit.

Tule kokeilemaan parkouria turvallisessa ympäristössä yksin tai yhdessä kavereiden kanssa! Luvassa on taatusti rentoa ja hyvää meininkiä!

SPY toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleeksi mukaan tapahtumaan. Jos tulet ensi kertaa mukaan, saat työpajan jälkeen kokeneemmilta harrastajilta opastusta lajiin päivän muillakin spoteilla. Tapahtumat ovat ilmaisia ja avoimia kaikille kiinnostuneille.

FLOW FINLAND-KIERTUEELLA NOUDATETAAN VIRAINOMAISOHJEITA COVID-19 POIKKEUSTILAN AIKANA!

OHJEITA TAPAHTUMAAN OSALLISTUVILLE:

-Tapahtumaan ei saa tulla oireisena. Hengitystieinfektion oireet estävät täysin jameille osallistumisen.

– Järjestettävään toimintaan osallistumista ei suositella riskiryhmään kuuluville.

-Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Suositellaan pitämään etäisyyttä muihin henkilöihin vähintään 1–2 m.

– Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta tulee huolehtia. Yski ja aivasta nenäliinaan tai sen puutteessa kyynärtaipeeseen.

– Muista pestä kätesi ennen tapahtumaan saapumistasi ja myös tapahtuman jälkeen.

-Vältä ruuhkaisia pintoja (kuten kaiteita, penkkejä, leikkitelineitä) tai kysy tapahtumakoordinaattorilta/kaupunkivastaavalta pintojen mahdollisesta desinfioimisesta. Huomaa, että kaikkien pintojen puhdistamista ei ole välttämättä mahdollista toteuttaa.

-Voit halutessasi käyttää hanskoja, mutta ÄLÄ KOSKE KASVOIHISI TREENIEN AIKANA!

-Jamipaikoilla on huolehdittu käsihuuhteen saatavuudesta.

Ohjeistus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeeseen koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä: tinyurl.com/yajbnqv8

Tapahtuma on Opetus- ja kulttuuriministerin tukema.

Nähdään tapahtumassa!

Lisätietoja tapahtumakoordinaattoriltamme julia.kaskimies@parkour.fi tai nettisivuilta www.parkour.fi

Kuva: Mikko Pirinen

In English

The closing event of the summer 2020 for the Flow Finland tour will be held in Lahti!

Lahti is known for its jumping towers and good parkourspots. Our city manager Riku will introduce the participants to a closer look at the most legendary spots in Lahti and in addition he will hold a WORKSHOP FOR BEGINNERS before jams.

The theme of the workshop is the formation of run/runes, for example how to start piling up individual movements / challenges.

Come and see and above all experience of Lahti and the tour with us!

SCHEDULE:

12 noon WORKSHOP at Sibelius House, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

AT 1 PM JAMS STARTS at Sibelius House

The route continues according to the situation -> Lyseo -> Joint school -> Kela / Anttila.

20-23 SAUNA AND TOUR DECISION The sauna shift starts at 8 pm at Vuorikatu 35c, 15100 Lahti (saunanvuokraus.fi-Vuorikatu sauna facilities-) SPY offers snacks and drinks, but for harder hunger and thirst we recommend to prepare your own snacks / drinks 🙂 You must leave the premises by 11 pm!

If you arrive late or can’t find a gang, call Riku, who is in charge of the city

Flow Finland is a parkour tour at the biggest towns in Finland in the summer of 2020. We will organize a free parkour jam in each town. There will be experienced instrutors available, to help you out, if you want some parkour tips.

SPY warmly welcomes everyone to join the event!

THE FLOW FINLAND TOUR FOLLOWS ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS DURING THE COVID-19 EMERGENCY!

INSTRUCTIONS FOR PARTICIPANTS IN THE EVENT:

-You should not attend the event if you have symptoms. The symptoms of a respiratory infection completely prevent jams from participating.

– Participation in organized activities is not recommended for those at risk.

-Unneeded physical contact should be avoided. It is recommended to keep a distance of at least 1-2 m from other people.

– Good hand and cough hygiene must be ensured. Cough and sneeze into a handkerchief or, in the absence of an elbow.

– Remember to wash your hands before you arrive at the event and also after the event.

-Avoid congested surfaces (such as railings, benches, play stands) or ask the event coordinator / city manager about possible disinfection of the surfaces. Note that it may not be possible to clean all surfaces.

-You can wear gloves if you want, but DO NOT TOUCH YOUR FACES DURING TRAINING!

-Jam places have taken care of the availability of hand sanitizer.

The guidelines are based on the guidelines of the Ministry of Education and Culture and the Department of Health and Welfare on the prevention of coronavirus infections in connection with public events and general gatherings and the use of public spaces: tinyurl.com/yajbnqv8

See you at the event!

More information from our event coordinator julia.kaskimies@parkour.fi

Photo: Mikko Pirinen