Go to Top

Vastuullinen harrastaminen

Parkourin vastuullinen harrastaminen

 

Vastuullinen harrastaminen nousee selvästi yhdistyksen periaatteista tärkeimmäksi ja ansaitsee näin ollen oman sivunsa.

Yhdistys tiedottaa aktiivisesti parkourin vastuullisesta luonteesta sekä pyrkii edesauttamaan harrastajakunnan vastuullisuuden omaksumista.

Vastuullinen harrastaminen kuuluu olennaisena osana lajiin ja sillä tarkoitetaan itsensä ja ympäristön vastuullista huomioimista parkouria harrastettaessa. Käsitteen alle kuuluu:

 • Harrastaja on tietoinen lajin vaaroista ja riskeistä ja pyrkii toteuttamaan lajin harrastamista omien rajojensa puitteissa
 • Harrastaja tarkastaa kohteet, jossa tulee liikkeitään suorittamaan etukäteen, varmistuakseen siitä ettei siinä ole loukkaantumisvaaraa.
 • Harrastaja harjoittelee fyysistä ympäristöä vaurioittamatta ja likaamatta
 • Harrastaja ei harjoittele yksityisillä alueilla tai muilla vastaavilla, jonne pääsy on kielletty
 • Harrastaja on valmis auttamaan ja neuvomaan ystävällisesti kanssaharrastajiaan
 • Harrastaja antaa itsestään ja lajista vastuullisen kuvan sekä kommunikoi asiallisesti ja ystävällisesti ulkopuolisten kanssa riippumatta siitä, mikä heidän näkemyksensä on lajista
 • Harrastaja pitää huolta omasta fyysisestä kunnostaa, niin että hänen kehonsa vahvistuu ja välttyy loukkaantumisilta
 • Epäselvissä tilanteissa harrastajan tulee osata kääntyä Suomen Parkour ry:n virallisten edustajien puoleen

Yhdistys tiedottaa aktiivisesti vastuullisesta harrastamisesta:

 • Yhdistyksen internetsivustolla (www.parkour.fi)
 • Medioille antamissaan haastatteluissa
 • Yhdistyksen tapahtumissa
 • Yhdistyksen järjestämissä yhteisharjoituksissa

Lisäksi vastuullista harrastamista edistetään yhdistyksen aktiivien hyvällä esimerkillä.