Go to Top

Periaatteet ja toimintatavat

Suomen Parkour ry, sen periaatteet ja toimintatavat

 

Suomen Parkour ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää parkourin ja sitä tukevien taitojen vastuullista harrastamista Suomessa sekä lisätä parkourin tunnettuutta. Yhdistyksen kaiken toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset ja hyvinvointia lisäävät arvot.

Suomen Parkour ry (SPY) on perustettu syksyllä 2003. Siitä lähtien tietoisuus lajista ja sen vastuullisesta harrastamisesta on yhdistyksen myötävaikutuksella levinnyt voimakkaasti, mikä on näkynyt myös harrastaja- ja yhdistyksen jäsenmäärässä.

Yhdistys ei ole kerännyt jäseniltään liittymis- tai vuosimaksua, koska sillä ei ole ollut tarjota palveluja tasaisesti kaikilla paikkakunnilla. Kuluja on katettu avustuksilla, myymällä paitoja kannatusmielessä, erilaisilla esiintymisillä sekä perimällä joistakin tapahtumista matalia osallistumismaksuja.

Yhdistyksen toimintaa luotsaa seitsemän henkinen hallitus puheenjohtajan johdolla.

Käytännön toimintatavat
Toiminnassaan yhdistys on korostanut parkourin harrastamisen vapaamuotoisuutta ja vastuullisen asenteen tärkeyttä. Käytännön toimintatapoja ovat olleet muun muassa:

  • parkour-tapahtumien järjestäminen
  • parkourin esittelytilaisuuksien järjestäminen (myös erilaisten tapahtumien yhteyteen)
  • paikallisen parkour-toiminnan ja -harjoitusvuorojen avustaminen
  • parkourin opettaminen
  • opastaminen lajin vastuulliseen harrastamiseen tapahtumissa, harrastajaverkoston avulla sekä tiedottamalla
  • lajin näkyvyyden lisääminen erityisesti joukkoviestimissä
  • keskitetyn ja lajin harrastajien välisen yhteydenpidon mahdollistaminen (yhdistyksen Internet-sivuilla ja -keskustelufoorumilla)
  • kaupunkivastaavien verkoston luominen, joiden tarkoituksena on toimia yhdistyksen paikallisina yhteyshenkilöinä ja edistää parkourin harrastamista alueellisesti
  • kansainvälinen yhteydenpito ja ulkomaalaisten harrastajien kutsuminen suomalaisiin tapahtumiin.

Yleiset periaatteet
Yhdistys toimii hyväksi katsomien periaatteiden j arvojen puitteissa. Alla on listattuna lajille ja etenkin yhdistykselle ominaisia arvoja ja annettu esimerkkejä mitä niillä tarkoitetaan.

Yhdistys ei ota kantaa parkourin tarkkoihin määritelmiin tai anna ohjeita siitä, miten lajia tulisi oikeaoppisesti harrastaa, mikä kuuluu lajiin ja mikä ei.


Vastuullisuus

Tärkeimpänä arvona ja linauksena yhdistyksellä on ehdottomasti parkourin vastuullinen harrastaminen. Tästä voi lukea lisää asiasta kertovalta sivulta.

Suvaitsevaisuus
Harrastamaan on tervetullut kuka tahansa. Kaikkia harrastajia kohdellaan tasa-arvoisina.

Avoimuus
Yhdistyksen toiminnasta, sen jäsenkunnasta ja lajista tiedotetaan avoimesti kaikille halukkaille.

Kannustavuus

Yhdistys pyrkii kannustamaan kaikkia kiinnostuneita harrastamaan lajia.

Aktiivisuus
Aktiivisuus paitsi harrastamisessa myös yhdistyksen toiminnassa ja elämässä yleensä!

Nöyryys
Kukaan ei ole toista parempi harrastaja vaan kaikki ovat samalla viivalla pitämässä yhdessä hauskaa.

Päihteettömyys
Päihteet eivät millään tavalla sovi yhteen urheilun kanssa eikä parkour ole tästä poikkeus.