Go to Top

Näkemyksiä

Yhdistyksen näkemyksiä parkourista

 

Parkour on lajina lähtöisin Ranskasta, jossa se on kehitelty 80- ja 90-lukujen vaihteessa. Sen alkuperäinen ajatus on eteneminen satunnaisesti valitusta pisteestä A pisteeseen B mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Sittemmin laji on levitessään saanut erilaisia painotuksia etenemisen tyylin ja temppujen suhteen, mutta yhteinen nimittäjä on yhä vahva: esteiden voittaminen itselle parhaalla tavalla. Lajissa ei nimittäin ole mitään sääntöjä eikä siinä kilpailla. Se kuinka lajia harjoittaa, on omasta luovuudesta ja mieltymyksistä kiinni.

Huhuja lajiin liittyvistä kilpailuista liikkuu aina silloin tällöin. Yhdistyksen virallinen kanta on kilpailujen vastainen; sellaisia ei tulla Suomessa järjestämään.

Lajilla on Suomessa alati kasvussa oleva harrastajakunta. Enemmän tai vähemmän aktiivista harrastajia arvioidaan olevan yli 5000. Suuret kaupungit ovat painottuneet mutta harrastajia on myös hyvinkin pienillä paikkakunnilla. Tyypillinen harrastaja on 14–15-vuotias poika, jolla on liikuntataustaa, mutta harrastajakunnan hajonta on laajaa. Laji on tullut vähitellen yhä suositummaksi myös tyttöjen ja naisten keskuudessa.

Yhdistyksen tarkoitus on vaalia parkouriin liittyviä positiivisia arvoja, joiden omaksumisella harrastamisen myötä on yhdistyksen mielestä myönteisiä vaikutuksia suomalaisille nuorille. Pidämme lajin tärkeimpinä arvoina alla lueteltuja.

  • Parkourin aloituskynnys on hyvin matala. Sen aloittaminen ei edellytä aikaisempaa urheilukokemusta. Lajin harrastamiseen tarvitse lenkkitossuja kummempia välineitä ja harrastuspaikaksi kelpaa, mikä tahansa ympäristö kaupungista metsään.
  • Parkourin harrastaminen kasvattaa vastuullisuuteen. Lajiin kuuluu, että sitä harrastaessa toimitaan vastuullisesti – kunnioitetaan itseä, muita ja ympäristöä.
  • Parkourissa ei kilpailla muita vastaan. Lajin tavoite on vain itsen kehittäminen.
  • Parkourissa ei ole rajoittavia sääntöjä. Mitkään liikkeet tai tyyli eivät ole oikeita, vaan kukin voi harrastaa lajia omalla tavallaan. Erilaisuus nähdään rikkautena ja tilaisuutena oppia muilta.
  • Parkour kehittää kehoa monipuolisesti. Harrastaminen voimistaa kaikkia lihasryhmiä ja parantaa kehonhallintaa. Vastuullisesti harrastettuna se myös vahvistaa luiden ja nivelten kestävyyttä. Toki kyvystä liikkua ketterästi voi olla hyötyä arkitoimissakin.
  • Parkour auttaa suhtautumaan myös arkipäivän ongelmiin. Lajin keskeinen tavoite on esteiden ylittäminen ja sen julkilausuttuja periaatteita ovat jatkuva omien kykyjen kehittäminen ja sen ymmärtäminen, että kaikki esteet ovat voitettavissa luovuuden, keskittymisen ja harjoittelun kautta – siis peräänantamattomuus. Monet lajia hieman pidempään harrastaneet ovat omaksuneet tällaisen asennoitumisen myös elämänsä muilla alueilla.
  • Parkour-yhteisö on vahva. Lajin harrastajat (myös kansainvälisesti) tuntevat vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Parkourin harrastajat voivat odottaa toisella paikkakunnalla vieraillessaan lämmintä vastaanottoa sikäläisiltä parkouraajilta.