Go to Top

Parkouria koululaisille 2016-2018

Parkouria koululaisille 2016-2018 on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke, jonka päätavoitteet ovat:

  1. Matalan kynnyksen liikuntakulttuurin levittäminen
  2. Tarjota mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuus kokeilla parkouria
  3. Työllistää koulutettuja ammattilaisia

Hankkeessa järjestetään lajikokeilupäiviä sekä parkour -iltapäiväkerhoja ympäri Suomen. Tällä hetkellä hankkeella on 3 työntekijää, jotka vastaavat hankkeen toimintojen koordinoinnista, viestinnästä sekä talousseurannasta.

Hanke on vieraillut tai tulee vierailemaan 22 paikkakunnalla hankkeen aikana. Iltapäiväkerhotoimintaa on järjestetty 6 paikkakunnalla ja iltapäiväkerhoihin on osallistunut 77 lasta. Lajikokeilupäiviä on järjestetty jo 26 kappaletta. Kaikenkaikkiaan hankkeen aikana parkouria on päässyt kokeilemaan tai harrastamaan jo yli 3500 lasta.  Keväällä 2018 hankkeessa on tulossa vielä lisää lajikokeilupäiviä, parkour-ohjaajakoulutusta opettajille sekä video hankkeesta.

Hanke on vienyt SPY:n toimintaa uudelle tasolle yhdistyksenä ja työnantajana. Hanke on tarjonnut arvokasta kokemusta hanketyöstä ja nuoria on työllistynyt niin ohjaajina kuin toimistollakin. Hanke on vienyt parkouria pienemmille paikkakunnille, joissa on saatu uskomattomia liikuntaelämyksiä parkourin parissa. Hankkeen parissa on syntynyt myös paljon yhteistyötä koulujen, kuntien ja vanhempainyhdistysten kanssa.

Lisää hankkeesta voit lukea tästä pdf-esityksestä.