Go to Top

Parkouria koululaisille -hanke 2016-2019

Parkouria koululaisille 2016-2019 on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke, jonka päätavoitteet ovat:

  1. Matalan kynnyksen liikuntakulttuurin levittäminen
  2. Tarjota mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuus kokeilla parkouria
  3. Työllistää koulutettuja ammattilaisia

Hankkeessa järjestetään lajikokeilupäiviä sekä parkour -iltapäiväkerhoja ympäri Suomen. Tällä hetkellä hankkeella on 3 työntekijää, jotka vastaavat hankkeen toimintojen koordinoinnista, viestinnästä sekä talousseurannasta.

Hankkeen puitteissa parkouria on päästy kokeilemaan tähän mennessä jo 48 koululla ja 26 eri paikkakunnalla. Iltapäiväkerhotoimintaa on järjestetty 6 paikkakunnalla ja iltapäiväkerhoihin on osallistunut 114 lasta. Lajikokeilupäiviä on järjestetty jo 50 kappaletta. Kaikenkaikkiaan hankkeen aikana parkouria on päässyt kokeilemaan tai harrastamaan jo yli 8300 lasta.  Keväällä 2019 hankkeessa on tulossa vielä lisää lajikokeilupäiviä ja tapahtuma yhteistyötä muiden tahojen kanssa.

Hanke on vienyt SPY:n toimintaa uudelle tasolle yhdistyksenä ja työnantajana. Hanke on tarjonnut arvokasta kokemusta hanketyöstä ja nuoria on työllistynyt niin ohjaajina kuin toimistollakin. Hanke on vienyt parkouria pienemmille paikkakunnille, joissa on saatu uskomattomia liikuntaelämyksiä parkourin parissa. Hankkeen parissa on syntynyt myös paljon yhteistyötä koulujen, kuntien ja vanhempainyhdistysten kanssa.

Lisää hankkeesta voit lukea tästä pdf-esityksestä.