Go to Top

Parkour-sanastoa

Tähän sanastoon on koottu sanojen ranskan-, englannin- ja suomenkielisiä muotoja sekä lisäksi SPY:n ehdotus sanan suomennokseksi.

Parkourissa tekniikoista ja käsitteistä käytettävät nimet ovat muodostuneet harrastajien keskuudessa. Yhtenäisen listan kokoaminen on vaikeaa, sillä eri maissa käytetään eri sanoja, joista voi vielä eri kaupungeissa tai ryhmissä olla eri muotoja.

Käännökset on luotu yhdistyksen puheenjohtajan Hämähäkki-Pertun, tiedottajan Ilka Helon ja hallituksen jäsenen Jaakko Junttilan voimin apuna foorumilla käyty keskustelu. Käännöstyössä on pyritty sanojen suomenkielisyyteen, johdonmukaisuuteen ja ymmärrettävyyteen. Esimerkiksi kaikki vaultit on suomennettu ylityksiksi.

SPY:n käännös ei tarkoita, että näitä olisi nyt kaikkien käytettävä, vaan kukin voi käyttää juuri niitä sanoja, kuin huvittaa ja vaikka keksiä itse uusia. Kieli elää, eikä käännöksillä haluta estää sitä. Käännöksiä käytetään SPY:n tuottamissa artikkeleissa, tutoriaaleissa ja muussa materiaalissa, sillä niissä käytettyjen ilmauksien on hyvä olla johdonmukaisia.

Sanasto ei ole kattava, vaan sen otos on muodostunut pitkälti Dan Edwardesin Parkour & Freerunning Handbook-kirjan ja erilaisten netistä löydettyjen listojen perusteella. Käytössä olevia sanoja kootaan yhä ja niitä voi ilmoittaa foorumin sanastokeskusteluun, missä muukin keskustelu sanastosta on erittäin tervetullutta!

Ranska Englanti Suomi Suomennos
Hypyt
Saut de precision Precision jump
Standing jump
Tarkkuushyppy
Presi
Pressu
Tarkkuushyppy
Saut de détente Running jump Juoksupresi Hyppy juoksuvauhdista
Saut de fond Drop jump Droppi
Droppaaminen
Pudottautuminen
Saut de bras Arm jump
Cat leap
Cat leap
Kissanloikka
Kätti
Kissanloikka
Running arm jump Juoksukätti Kissanloikka juoksuvauhdista
Laskeutumiset
Atterrissage
Réception
Landing Laskeutuminen
Alastulo
Laskeutuminen
Staggered landing Laskeutuminen vuorojaloin
Roulade Roll Roll
Rolli
Rollaaminen
Rolli
Diving roll Tiikeri
diveroll
Hyppyrolli
Cat position Cat (Kätti) Seinäroikunta
Support position Kakkos-cat
Reunanoja
Reunanoja
Crane jump Kolmos-cat
Crane
Kurki
Kulmalaskeutuminen
Kurki
Kurkihyppy
Retour de bras
Bras-bras
Cat-to-cat Cat-to-cat
Catista cattiin
Seinäroikunnasta ponnistaminen
Planche Climb-up Kätti-nousu
Nousu
Reunanousu
Ylitykset ja seinäponnistukset
Passement Vault Ylitys
Vaultti
Ylitys
Side vault Sivuylitys Syrjäylitys
Demitour Turn vault Turn (vault)
Turni
Käännösylitys
Step vault Askelylitys Askelylitys
Speed vault Speedi Vauhtiylitys
Saut de chat Monkey vault
Cat pass
Manki
Kongi
Apinaylitys
Apinaylitys
Slide monkey
Lateral vault
Slide monkey
Slaidi
Liukuylitys
Lazy vault Lazy (vault) Vätysylitys
Dash vault Dash (vault) Ryntäysylitys
Franchissement Clearing Alitus (kattaa myös alirollit ym.)
Spiral underbar 360 underbar Alitus pyörähtämällä samalla 360 astetta
(Feet-first) Underbar
Fluid
Underbar Suora alitus
Passe muraille Wall run Seinäjuoksu Seinän juokseminen ylös
Pop vault Pop vault
Poppi
Ylitys seinäponnistuksella
Tic-tac
Saut de mur
Tic-tac
Stepping movement
Tic-tac Seinästä ponnistus
360 tic-tac 360 tic-tac Seinästä ponnistaminen 360 astetta kiertäen
Mount Nousu Nousu
Askelnousu (mikäli otetaan askel seinästä)
Pop-up
Monkey plant
Manki plänt Apinaylityksellä esteen päälle nouseminen
Corkscrew pop-up Käännösnousu (nousu, jonka aikana käännytään tulosuuntaan)
Muita liikkeitä ja käsitteitä
Équilibrie Balance Tasapainoilu
Flow Flow Sujuvuus/jatkuvuus
Montée de bras Dyno Dyno Käsillä hyppy ylöspäin roikunnasta
Laché Swings
Hanging movements
Laché Roikkumisliikkeet
Laché Swinging laché Gibbon
Swingi
Täppi
Heilautus
Heilautus
Planche Muscle up Palomiespunnerrus
Palari
Voimanosto
Voimanousu
Voimanosto
Quadrupedie
Équilibre de chat
Cat balance Kissakävely
Kissa
Kissakävely